Dołącz do nas

Członkiem Klastra może zostać osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność́ gospodarczą lub prowadząca działalność́ w formie spółki cywilnej, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka naukowa, organizacje non profit instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz inne organizacje, których działalność jest zbieżna z obszarem działania Klastra lub może w znaczący sposób wspierać realizację celów i misji Klastra.

Dołączenie do Klastra następuje poprzez złożenie Deklaracji Przystąpienia oraz pod warunkiem zaakceptowania złożonej Deklaracji Przystąpienia przez Radę Klastra.

Kontakt w sprawie przystąpienia

Formularz kontaktowy dla zainteresowanych przystąpieniem do Klastra Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości

    (*) - pola wymagane